Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Polesie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Polesie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 413, „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 […]

Odnowa centrum miejscowości Gołąb

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Odnowa centrum miejscowości Gołąb (gmina Puławy)” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju […]

Kompleksowa rewaloryzacja zabytkowego parku w miejscowości Bronowice

Informacja o projekcie pn. „Kompleksowa rewaloryzacja zabytkowego parku w miejscowości Bronowice (gmina Puławy)”, objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” ZAKRES PROJEKTU – Budowa boisk sportowych, drogi dojazdowej do budynku szkoły oraz wyposażenie placu zabaw 1) Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach […]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w miejscowości Gołąb

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w miejscowości Gołąb” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i […]

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąb

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąb” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 413, „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 CEL […]

Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią w miejscowości Góra Puławska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią w miejscowości Góra Puławska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” […]

Budowa boisk sportowych w miejscowości Zarzecze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Budowa boisk sportowych w miejscowości Zarzecze” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” odpowiadajacą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego pomocą finansową w […]