Budowa boisk sportowych w miejscowości Zarzecze

projekty prow banner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „Budowa boisk sportowych w miejscowości Zarzecze”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 „Leader” w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
odpowiadajacą warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego pomocą finansową w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI
Stworzenie mieszkańcom wsi warunków do rekreacji poprzez budowę boisk
sportowych.

ZAKRES PROJEKTU

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

  • budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną – „sztuczna trawa” o wymiarach 30m x 58m, obramowanego obrzeżem betonowym wraz z bramkami aluminiowymi,
  • budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32m x 20m z koszami o regulowanej wysokości,
  • montaż piłkochwytów za bramkami oraz za koszami o wysokosci 5m.

Termin realizacji: maj – sierpień 2012 r.
Wartość prac wraz z obsługą geodezyjną i nadzorem inwestorskim: 380 171,27 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 247 265 zł

Wykonawca robót: „POLCOURT” SA, ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa
Projekt budowlany i nadzór inwestorski – mgr inż. Marcin Gajewski