Bankiem obsługującym Gminę Puławy jest Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli.

Gmina Puławy posiada rachunek o numerze 57 8736 0006 2001 0000 3636 0001. Wpłaty należy dokonywać podając dane identyfikujące podatnika oraz tytuł płatności.

Bez prowizji, wpłaty można dokonywać bezpośrednio w:

  • Centrali Banku: 24-100 Puławy, Aleja Partyzantów 4 
  • Oddziałach Banku:  24-105 Baranów ul. Długa 28; 08-530 Dęblin ul. Warszawska 65; 26-920 Gniewoszów ul. Konopnickiej 6
  • Punktach Kasowych Banku: Urząd Skarbowy w Puławach 24-100 Puławy, ul. Władysława Grabskiego 4; 24-122 Góra Puławska, ul. Kozienicka 4