Prezentacje ze spotkania informacyjnego  dla mieszkańców biorących udział w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii, współfinansowanym ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, w zakresie wymiany dotychczasowego kotła na kocioł wykorzystujący biomasę (pellet) oraz montażu pomp ciepła do celów ciepłej wody użytkowej.

Pliki z prezentacjami do pobrania poniżej:

Prezentacja piec

Prezentacja pompa ciepła

123321