fce01341774186a17457104171b805ae XL

A-jak Andrzej, S-jak Sajnaga, Met -jak metal – owocna pasja Pana Andrzeja Sajnagi – Prezesa Firmy ASMET

Pan Andrzej Sajnaga pochodzi z Bronowic. Od 30 lat kieruje rodzinną firmą ASMET, która jest krajowym potentatem na rynku produkcji elementów metalowych m.in. śrub, nakrętek, podkładek, wkrętów, nitów, gwoździ i wielu innych. ASMET to firma rodzinna: Andrzej Sajnaga, jego małżonka Jadwiga, syn Adam, córka Magdalena oraz brat Andrzeja – Czesław, wszyscy są zaangażowani w rozwój firmy.

Rodzinna firma powstała w 1986 roku. Wówczas uruchomiony został warsztat mechaniczno-odlewniczy produkujący nakrętki, śruby oraz grzejniki aluminiowe. Firma zatrudniała wtedy 4 osoby. Dziś firma ASMET to jedna z najprężniejszych firm metalurgicznych w Polsce.

Kluczem każdego dobrze prosperującego biznesu jest pasja i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Podobnie było w przypadku Pana Andrzeja. Podstawy wiedzy inżynierskiej zdobył podczas studiów na Politechnice Warszawskiej. Początki swojej kariery zawodowej związał z jednym z największych wówczas zakładów w branży metalurgicznej – URSUSEM, gdzie pełnił m.in. funkcje kierownika technicznego odlewni aluminium, kierownika wydziału odlewni, szefa produkcji metalurgicznej, kierownika zakładu odlewni. Odważna decyzja bohatera naszego artykułu, by zacząć pracować na własny rachunek okazała się strzałem w dziesiątkę. Firma rozwijała się w szybkim tempie i Pan Andrzej mógł po kilkunastu latach odkupić zakład od podupadłej fabryki traktorów, w którym był niegdyś zatrudniony.

ASMET to firma bardzo innowacyjna, korzystająca z najnowszych rozwiązań, kierująca się w swoim rozwoju wiedzą środowisk naukowych i akademickich. Pan Andrzej od początku kładł nacisk na wysoką jakość produktów i usług oferowanych swoim klientom. Między innymi z tego powodu, a także dzięki namowom brata – Czesława , firma bardzo wcześnie rozpoczęła starania nad wdrożeniem procedur usprawniających pracę oraz uzyskaniem certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów i usług.

Rodzinna firma bohatera naszego artykułu nagradzana była wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Wśród nich warto wymienić tytuł „Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości”, wręczony Prezesowi pod koniec 2015 r., podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Dla Pana Andrzeja jest to kolejna nagroda indywidualna przyznana przez komitet. Na swoim koncie posiada również inne zaszczytne wyróżnienie -„Znakomity Przywódca”, które otrzymał w 2007 r.

Firma Pana Sajnagi to jednak nie tylko suche procedury i normy. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu opiera się przede wszystkim na szacunku do ludzi i wzajemnym zaufaniu. Rodzina Państwa Sajnaga ogromną rolę przywiązuje do tego, by w ich firmie panowała przyjazna rodzinna atmosfera. Szczególnym dniem w firmie są imieniny Prezesa – Andrzejki, celebrowane uroczystą Mszą Świętą w intencji pracowników firmy oraz ich rodzin.

Bohater naszego artykułu jest także mecenasem młodych talentów oraz wielkim społecznikiem, który nie zapomina o swojej rodzinnej miejscowości i jej mieszkańcach. Wielokrotnie wspierał lokalne inicjatywy, jak choćby zakup nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach. Od kilku lat razem z Fundacją im. Bogny Sokorskiej, Państwo Jadwiga i Andrzej Sajnaga są organizatorami wydarzenia pod nazwą Salon Młodych Talentów. W 2015 r. w IV edycji koncertu, w grupie młodych artystów z całego kraju znalazły się dwie wokalistki z naszej gminy: 7-letnia Natalia Kosmowska z Opatkowic oraz 16-letnia Julia Filipek z Gołębia. Nie sposób nie wspomnieć również o zorganizowanym w styczniu w Regułach k. Warszawy Koncercie Noworocznym, organizowanym przez właścicieli firmy ASMET, na który zawsze zapraszani są przedstawiciele gminy.