821ee19c73076a9074fe1f4f0b493d5a XL

Budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji przy drodze gminnej w miejscowości Zarzecze

 

inwestycje gminne baner 1

BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI DO POSESJI PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE

Podstawowe parametry techniczne chodnika:
Długość chodnika: 144,15 m
Szerokość chodnika: 1,50 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
b) karczowanie pni i wywiezienie karpiny
c) roboty ziemne
d) koryta wykonywane mechanicznie
e) profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
f) warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
g) podbudowy betonowe pod chodnik i pod zjazdy
h) krawężniki betonowe15x30cm i 15×22 cm z wykonaniem ław na podsypce cem.-piaskowej
i) obrzeża betonowe o wymiarach 20×6 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cem.- piaskowej
j) chodnik z kostki brukowej betonowej
k) regulacja wysokościowa istniejącego zjazdu
l) formowanie i zagęszczanie nasypów
m) ułożenie rur ochronnych
n) oznakowanie pionowe i poziome

Termin realizacji: maj 2013 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 33 644,71 zł
Wykonawca: Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Justyna Zadura, Góry 85A, 24-173 Markuszów