8c4e7ddecfb739ef5c33c55621b27630 XL

Budowa chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Długiej w Górze Puławskiej

 

inwestycje gminne baner 1

BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI PRZY DRODZE GMINNEJ NR 107522L – UL. DŁUGA W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA

Podstawowe parametry techniczne chodnika:
Długość chodnika: 661,0 m
Szerokość chodnika: 1,71 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

 1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
 2. karczowanie pni i wywiezienie karpiny
 3. rozebranie chodników, krawężników i obrzeży
 4. roboty ziemne
 5. profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 6. warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
 7. podbudowy betonowe pod chodnik i pod zjazdy
 8. krawężniki betonowe15x30 z wykonaniem ław na podsypce cementowo – piaskowej
 9. obrzeża betonowe o wymiarach 20×6 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej
 10. chodnik z kostki brukowej betonowej
 11. regulacja pionowa studzienek i zaworów urządzeń podziemnych
 12. wykonanie zabezpieczenia skarp płytami ażurowymi
 13. ułożenie rur ochronnych

Termin realizacji: październik – listopad 2012 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 142 781,88 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BRUK – BUD” Grzegorz Rychlicki, ul. Matejki 6, 26-640 Skaryszew