Budowa drogi gminnej ul. Ks. Sz. Grzybowskiego od km 0+003,00 do km 0+224,34 w miejscowości Gołąb

Budowa drogi gminnej ul. Ks. Sz. Grzybowskiego od km 0+003,00 do km 0+224,34 w miejscowości Gołąb

Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej ul. Ks. Sz. Grzybowskiego od km 0+003,00 do km 0+224,34 w miejscowości Gołąb

Kwota dofinansowania: 641 066,06 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 094 275,17 zł

Podstawowe parametry techniczne drogi:
– długość przebudowywanego odcinka drogi: 221,34 m;
– szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m.

Zakres robót m.in. obejmuje:

 1. a) Roboty przygotowawcze;
  b) Roboty rozbiórkowe;
  c) Roboty ziemne;
  d) Wykonanie odwodnienia drogi;
  e) Ustawienie krawężników wystających / najazdowych;
  f) Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej, w tym:
      – Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem – gr. 30 cm;
      – Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm – gr. 20 cm;
          – Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 5 cm;
          – Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm;
  g)    Wykonanie drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
  h)    Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych
  i)    Wykonanie zjazdów do nieruchomości;
  j)    Wykonanie zjazdu na drogę wewnętrzną;
  k)    Plantowanie i humusowanie skarp;
  l)    Wykonanie pobocza z kruszywa;
  m)    Wykonania oznakowania pionowego i poziomego.