ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c XL

Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowa

 

inwestycje gminne baner 1

BUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. NR EW. 158) NA ODCINKU DŁ. 375,16 m OD DROGI NR 840 DO DZ. NR EW. 183
W MIEJSCOWOŚCI BOROWA

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 375 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m i 3,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe
b) roboty ziemne
c) regulacja pionowa zaworów urządzeń podziemnych
d) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie
e) podbudowy z kruszyw łamanych
f) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca gr. 4 cm
g) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr. 4 cm
h) ustawienie pionowych znaków drogowych

Termin realizacji: kwiecień– czerwiec 2011 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 145 878,53 zł
Wykonawca: Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Justyna Zadura, Góry 85A, 24 – 173 Markuszów