b1da35673a92af40fb0d8e72cefac177 M

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Matygi

inwestycje gminne baner

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MATYGI

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. kopanie rowów i układanie kabli
  2. wykonanie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
  3. wykonanie linii kablowej oświetleniowej
  4. ustawienie i montaż 24 słupów oświetleniowych
  5. montaż 24 opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach
  6. montaż szafy oświetlenia drogowego z układem pomiarowo – rozliczeniowym
  7. badania i pomiary instalacji elektrycznej

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2016 r.
Wartość robót budowlanych: 85 637,75 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „ELEKTROMEKS” Roman i Anna Kuta Sp.j., ul. Partyzantów 26-30, 08-530 Dęblin