Budowa wydzielonej linii oświetlenia drogowego w Dobrosławowie

inwestycje gminne baner

 

BUDOWA WYDZIELONEJ LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW – DZ. NR EWID. 195

Zakres wykonanych robót:

  1.  stawianie i montaż 13 słupów oświetleniowych,
  2. montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach,
  3. kopanie rowów i układanie kabli,
  4. badania i pomiary instalacji elektrycznej.

Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2018 r.
Wartość robót budowlanych: 52 888,60

Wykonawca: „AMPER-POL” Zakład Usług Technicznych Roman Siedliski, ul. Kołłątaja 58/20, 24 – 100 Puławy