c9e8d9069e929f4898939a62f1adcffd XL

Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowala

 

inwestycje gminne baner 1

BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALA

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. roboty ziemne
  2. podłoża pod kanały i obiekty
  3. studnia z kręgów betonowych
  4. studzienka kanalizacyjna systemowa
  5. próba szczelności

Termin realizacji: październik – listopad 2012 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 14 945,94 zł
Wykonawca: „Zasada” Przedsiębiorstwo Budowlane Jarosław Zasada, Dobrosławów 15, 24-100 Puławy