photo

GEO360 – usługi geodezyjne i kartograficzne

Nazwa firmy: GEO360 – usługi geodezyjne i kartograficzne
Adres: ul. Puławska 30, Klikawa, 24-100 Puławy 
Tel. 666 049 510
Faks
WWW www.geo360.com.pl
E-mail
biuro@geo360.com.pl

Opis prowadzonej działalności:

– sporządzanie mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej
– wznowienie punktów granicznych nieruchomości
– geodezyjna obsługa inwestycji
– tyczenie obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu.
– pomiary podwykonawcze, inwentaryzacje
– pomiar mas ziemi
– pomiary przemieszczeń poziomych i pionowych obiektów budowlanych
– inwentaryzacja szachtów windowych
– pomiar powierzchni użytkowej lokali
– inne prace geodezyjne