I Gminny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii"

Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem I Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” organizowany wspólnie przez Szkołę Podstawową im. 2 DP I Armii WP w Górze Puławskiej i Publiczne Gminazjum w Gołębiu.

Konkurs odbędzie się 24 maja 2013 r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej (dla uczniów szkół podstawowych) oraz w Publicznym Gimnazjum w Gołębiu (dla uczniów gminazjów z terenu Gminy Puławy).