Informacja o złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Puławy poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”

 

logo is 2

W związku z wybraniem wykonawcy opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020, Wójt Gminy Puławy dnia 31.10.2013 r. wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu  „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Puławy poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”.

Umowa zawarta z firmą Westmor Consulting została podpisana 12 września 2014 r. na kwotę 36.900 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się wykonać:

  1. Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy,
  2. Bazę danych zawierającą informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie i jej poszczególnych sektorach i obiektach,
  3. Jednodniowe szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Puławy.
  4. Promocję planu gospodarki niskoemisyjnej.
  5. Ocenę strategiczną oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeśli będzie wymagana.