Informacje kontaktowe

 

logo is 1

Wszelkich informacji na temat „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020” mogą Państwo uzyskać u Pana Grzegorza Kameli pod nr tel. 81-889-05-02 w pok. Nr 212, Urzedu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Gmina Puławy na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020” pozyskała środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach tego programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 7,4 mld euro.

Bliższych informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 można zasięgnąć na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://www.pois.2007-2013.gov.pl

Obecnie od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie: http://www.pois.gov.pl