ce7646a74c54cecf1c05442c71f02147 XL

Infrastruktura sportowa

Dzięki wsparciu zewnętrznemu Gmina Puławy wzbogaciła się w latach 2011-2012 o trzy nowoczesne obiekty sportowe, z których korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież z miejscowości Góra Puławska, Zarzecze oraz Gołąb.

1 września 2011 miało miejsce uroczyste otwarcie boiska sportowego wraz z bieżnią
w Górze Puławskiej. Obiekt powstał przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wartość wszystkich prac, wraz z obsługą geodezyjną i nadzorem inwestorskim, wyniosła 326 499,86 zł. Koszty kwalifikowalne inwestycji to ponad 265 tys. zł. 80% tych kosztów sfinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dzięki inicjatywie i projektowi Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Obiekt został wybudowany w okresie czerwiec – sierpień 2011 roku. W ramach inwestycji powstało: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną (tzw. „sztuczna trawa”) o wymiarach 27 x  49m, bieżnia o nawierzchni poliuretanowej długości 151,2 mb i szerokości 2,5m wokół boiska, trybuna wraz z siedziskami z tworzywa sztucznego w liczbie 30 sztuk. Teren pomiędzy trybunami a bieżnią utwardzono betonowymi płytami oraz umocniono skarpy przy boisku.

Dzień 3 września 2012 roku był szczególnym dniem w historii Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu. Tego dnia nie tylko odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013, ale miało też miejsce otwarcie nowych boisk szkolnych. W ramach projektu wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 30×58 m oraz boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32×20 m. Budowa boisk sportowych w miejscowości Zarzecze była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wartość prac wynosił 394 tys. złotych z pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która wyniosła 256 tys. złotych.

18 grudnia 2012 roku nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych w Gołębiu, wybudowanych w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. To pierwszy „Orlik”, który powstał na terenie Gminy Puławy. W  ramach projektu zbudowano boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz budynek sanitarno-szatniowy. Teren boiska ogrodzono i oświetlono. Łączny koszt budowy wyniósł ponad milion złotych. Gmina Puławy pozyskała na ten cel 577 tys. zł. dofinansowania z Ministerstwa Sportu oraz 200 tys. zł. od samorządu Województwa Lubelskiego.

Na zdjęciu: uroczyste otwarcie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zarzeczu 3 września 2012 roku – od lewej: Krzysztof Ambryszewski – radny Rady Gminy Puławy, Iwona Krzyżanowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Natalia Kulczycka – uczennica klasy IV, Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty, Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy oraz Andrzej Chabora – Dyrektor Gimnazjum w Zarzeczu