da0dc14798d563709df8f421bf808347 M

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W RAMACH ZADANIA ”INSTALACJE SOLARNE NA TERENIE GMINY PUŁAWY CZ. 1”

Przedmiotem instrukcji są zasady postepowania dla prawidłowej obsługi i eksploatacji instalacji solarnej z uwzględnieniem wszystkich jej elementów składowych, pracujących na potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej.

Instrukcja obsługi urządzeń i aparatury instalacji solarnej ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi, uzyskiwanie maksymalnych uzysków energetycznych, zachowanie ciągłości działania, trwałości urządzeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa obsłudze i otoczeniu instalacji. Instrukcję mogą Państwo pobrać klikając na poniższy link:

Instrukcja obsługi zestawu solarnego przeznaczonego do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej