Prawo

Uchwałą Nr XXXVII/216/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 29 sierpnia 2014r. radni przyjęli: wprowadzili  Program „Owocna Karta Dużej Rodziny 3+”  mający na celu wspieranie oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie i wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży wywodzących się z tych rodzin Podstawowymi celami programu jest wzmacnianie funkcji […]

Jak uzyskać Kartę?

skieruj swe kroki do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach przy ulicy Dęblińskiej 4 złóż wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w pok. 109 (I piętro) -od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30 po miesiącu odbierz Kartę ciesz się wraz ze wszystkimi członkami rodziny z korzyści płynących z Karty Wnioski są przyjmowane na […]