c9a74589709dbb1f577a8098addf6a36 M

Kilka słów o projekcie

e MOCNI finansowanie kolor

Gmina Puławy jest jedną ze 101 gmin z terenu całej Polski, biorących udział w projekcie pn. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Przedstawiamy główne założenia oraz najważniejsze informacje dotyczące tego przedsięwzięcia.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z internetu (w tym z e-usług publicznych), ponad 18 000 dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line). Osoby te będą mogły skorzystać ze szkoleń, kursów e-learningowych i webinariów. Wsparcie w ramach projektu otrzymają także lokalni organizatorzy szkoleń, trenerzy i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w danej gminie.

Jednym z założeń projektu jest maksymalne wykorzystanie lokalnych zasobów: ludzi, instytucji czy infrastruktury, tak, aby mieszkańcy gmin objętych projektem mogli stale doskonalić nowe umiejętności, kiedy pojawią się nowe programy, aplikacje i e-usługi.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

PODSTAWOWE DANE:

Budżet: 15 993 550,30 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN)

Czas: 01.12.2016-31.07.2019 (32 miesiące)

Zasięg: 101 gmin z terenu całej Polski, w tym blisko 80% to gminy do 20 tys. mieszkańców

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.e-mocni.org.pl/o-projekcie/