888639b535d99236c0df441262ad877f XL

"Książki naszych marzeń"

W roku szkolnym 2015/2016 szkoły podstawowe, dla których Gmina Puławy jest organem prowadzącym, przystąpiły do ogólnopolskiego projektu, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, pn. „Książki naszych marzeń”.

Celem tego projektu jest popularyzacja czytelnictwa oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród dzieci i młodzieży.

Projekt umożliwił wybór i zakup książek, o których marzą uczniowie. Za pieniądze z Programu biblioteki szkolne zakupiły książki, które nie są podręcznikami, o łącznej wartości 9 940 zł. Gmina Puławy zapewniła wkład własny do projektu w wysokości 2498,03 zł.

Zgodnie z założeniami programu nauczyciele naszych szkół podstawowych zaplanowali wiele inicjatyw promujących czytelnictwo, rozwijających kompetencje czytelnicze uczniów i indywidualne zainteresowania, a także pogłębiających u uczniów nawyk czytania.