e17bf28887a04e7713039bc3ae638d41 XL

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piskorów

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PISKORÓW 

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 850 m
Szerokość nawierzchni z kruszyw łamanych: 4,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  2. warstwa dolna podbudowy z betonu kruszonego gr. 15 cm
  3. warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm

Termin realizacji: październik 2012 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 76 641,30 zł
Wykonawca: „KOFLEX” Agnieszka Mazur, ul. Dęblińska 18, 24 – 100 Puławy