Muzyczny Konkurs Monograficzny

Wójt Gminy Puławy objął stałym, wieloletnim, honorowym patronatem Muzyczny Konkurs Monograficzny, organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach. 10 kwietnia br. odbędzie się już piąta edycja konkursu, tym razem pod hasłem “Wokół Rodziny Bachów”.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej organizatora: http://www.szkolamuzycznapulawy.pl/