Kurier Gminy Puławy Nr 2

Nr 2 – marzec 2011

W numerze:

– plan miejscowości Góra Puławska i Gołąb,
– słowo wstępne Wójta Gminy Puławy,
– słowo wstępne Zastępcy Wójta Gminy Puławy,
– informacja o I Święcie Truskawki w Gminie Puławy,
– prezentacja Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Puławy,
– informacje podatkowe,
– Nasi strażacy – informacja z zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP,
– informacja o projekcie “Ponaj swoje prawa”
– informacje Gminnego Ośrodka Kultury,
– Eko-wieści,
– informacja o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym,
– informacje LODR w Końskowoli,- pozostałe informacje urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Kurier Gminy Puławy Nr 2