Nr 31 – marzec 2017

W numerze m.in.:

– Słowo wstępne Wójta Gminy Puławy,
– Z działalności Rady Gminy Puławy,
– Podsumowanie minionego roku w Gminie Puławy i plany na 2017 r.,
– Informacje Urzędu Gminy, GOPS, LODR, KRUS, US,
– Powiatowe uroczystości podsumowujące obchody 1050. lecia Chrztu Polski,
– Nastąpił odbiór rozbudowy oraz przebudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej,
– Muzyka pod choinkę” – wyjątkowy koncert w Gołębiu,
– VII Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy,
– Sarmackie widowisko z okazji 361. rocznicy Bitwy pod Gołębiem,
– Nasze Sołectwa, nasi Sołtysi – Kajetanów,
– Owocne pasje naszych mieszkańców – Katarzyna Kowalczyk.

Kurier Gminy Puławy nr 31