Nr 36 – czerwiec 2018

W numerze m.in.:

– Słowo wstępne Wójta Gminy Puławy,
– Gminny informator inwestycyjny,
– Informacje ZUS, KRUS, GOPS, KPP,
– Uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu,
– W krajobrazie owocnej twórczości – święto kultury i sztuki w Gminie Puławy,
– Floriada 2018 w Gołębiu i Srebrny Jubileusz Ks. Jerzego Węzki,
– Najwyższe oceny dla Gminy Puławy,
– Informacje z życia szkół
i wiele innych.

Kurier Gminy Puławy nr 36