Ogłoszenie o wyborze wykonawcy opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020

logo is 2

 

OGŁOSZENIE

W związku z Konkursem nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wójt Gminy Puławy dnia 17 października 2013 r. rozstrzygnął zapytanie ofertowe na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Puławy.

Najkorzystniejszą ofertę na sporządzenie opracowania złożyła firma: WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska z siedzibą ul. 1Maja 1A, 87-704 Bądkowo za cenę ofertową brutto: 36.900,00 zł.