Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku

Szczegółowe informacje znajduja się w ogłoszeniu, dostępnym do pobrania poniżej.

Ogłoszenie