Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie wyników konkursu