Podsumowanie rocznej działalności samorządu Gminy Puławy podczas IV Spotkania Noworocznego

Prezentacja multimedialna przedstawiona podczas IV Spotkania Noworocznego w Gmnie Puławy, które odbyło się 17 stycznia 2014 r. w Gołębiu. Przedstawia ona  inwestycje i projekty zrealizowane w 2013 roku oraz najważniejsze wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe.

Pobierz prezentację