28232e87509dedeadc0cd2b6a94ea3f5 XL

Polesie – cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w trakcie II Wojny Światowej

Kto wątpi w Europę, kto stracił wiarę w Europę, ten powinien odwiedzić cmentarze wojenne. Tam można przekonać się, do czego musi doprowadzić brak wspólnej Europy, stawanie jeden przeciwko drugiemu, brak woli do współdziałania, brak umiejętności współdziałania

Jean – Claude Juncker

Cmentarz żołnierzy niemieckich w Polesiu, poległych w czasie II Wojny Światowej, tworzony był w latach 1996-2000, przez Ludowy Niemiecki Związek Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. – więcej informacji na http://www.volksbund.de/pl/volksbund.html). Teren pod jego budowę udostępnił rząd polski, zaś w utrzymaniu cmentarza pomagają młodzi ludzie z całej Europy, przybywający tutaj w czasie organizowanych obozów młodzieżowych. Jest to jedyny na Lubelszczyźnie niemiecki cmentarz z okresu II Wojny Światowej, a na jego teren przywożone są szczątki ciał żołnierzy odnalezionych także na Mazowszu. Początek poszukiwań rozproszonych mogił żołnierzy niemieckich oraz przenoszenie ich szczątków na cmentarze zbiorowe, niemiecka organizacja rozpoczęła w latach 90-tych. Otwarcie i poświęcenie cmentarza odbyło się w dniu 7 października 2000, a do 2010 roku cmentarz był miejscem spoczynku dla niemal 21 000 osób. Docelowo ma być na nim pochowanych 27 000 żołnierzy. Na ogromnym terenie o powierzchni 3 ha rozmieszczone są w grupach po trzy krzyże. Natomiast przy placu centralnym na kamiennych tablicach widnieją imiona, nazwiska oraz daty urodzenia i śmierci zidentyfikowanych poległych. Przy głównej bramie znajduje się kaplica cmentarna.

Nekropolia znajduje się w odległości ok. 400 m na północ od dawnej drogi krajowej Nr 12 (Puławy – Radom). Dojazd do cmentarza wskaże nam znak, umieszczony przy starej „dwunastce” niemal na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego.