Powołanie komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku

Wójt Gminy Puławy Zarządzeniem Nr 207/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. powołał komisję do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku. Treść zarządzenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Zarządzenie Nr 207/2016