48f1223c0c593435a8be6775da738e1b XL

Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Wójt Gminy Puławy Zarządzeniem Nr 227/2016 z dnia 6 września 2016 r. powołał komisję do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. Treść zarządzenia dostępna jest do pobrania poniżej.

CCF20160906