bus

Projekt partnerski pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”

Projekt Unia Europejska

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin realizacji projektu: 03.09.2014-30.11.2019
Całkowita wartość Projektu wynosi 25 544 887,92 zł
Kwota dofinansowania z EFRR 13 500 000,00 zł

13 grudnia 2017 roku Miasto Puławy podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Transport niskoemisyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Miasto Puławy jest Liderem Projektu, pozostałymi Partnerami zgodnie z zawarta umową partnerską z dnia 27 czerwca 2016 r. dotyczącą realizacji projektów w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy są: Gmina Końskowola, Gmina Janowiec, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Puławy, Gmina Żyrzyn.

W realizację projektu zaangażowany został także Miejski Zakład Komunikacji Puławy Sp. z o.o., który odpowiedzialny będzie za następujące działania w projekcie:
– wykonanie dokumentacji technicznej
– zakup 16 niskoemisyjnych autobusów o normie Euro VI,
– zakup 11 szt. stacjonarnych biletomatów oraz wykonanie lub rozbudowa przyłączy energetycznych
– zakup ogniw fotowoltaicznych oraz ich wprowadzenie do 19 eksploatowanych autobusów
– prace remontowo-budowlane związane z dostosowaniem zaplecza technicznego do obsługi nowych autobusów
– zakup pojazdu technicznego przeznaczonego do usuwania awarii autobusów na liniach komunikacyjnych
Zakres do realizacji zaplanowany przez poszczególnych Partnerów:
Gmina Puławy
a. Budowa zatok autobusowych – 5 szt. w miejscowości Polesie oraz 15 szt. peronów na terenie Gminy,
b. Budowa pętli autobusowej w miejscowości Gołąb
c. Zakup i montaż wiat przystankowych – 28 szt. w miejscowościach: Góra Puławska – 4 szt., Klikawa – 3 szt., Pachnowola – 2 szt., Sosnów – 1 szt., Dobrosławów – 2 szt., Zarzecze – 3 szt., Bronowice/Kowala 1 szt., Kowala – 2 szt., Gołąb – 4 szt., Tomaszów – 2 szt., Polesie – 4 szt.
d. Zakup i instalacja informacji przystankowej wraz z przyłączem energetycznym – 3 szt. w miejscowości Gołąb i Góra Puławska.
Gmina Janowiec
a. Budowa pętli autobusowej w miejscowości Janowiec.
b. Budowa zatok autobusowych – 2 szt. – po jednej w miejscowości Janowiec i Oblasy.
c. Zakup i montaż wiat przystankowych – 5 szt. w miejscowościach: Janowiec – 2 szt., Oblasy – 1 szt., Wojszyn – 2 szt.
d. Zakup i instalacja informacji przystankowej – 1 szt. w miejscowości Janowiec
Gmina Kazimierz Dolny
a. Zakup i montaż wiat przystankowych – 14 szt. w miejscowościach: Parchatka – 2 szt., Bochotnica – 5 szt., Skowieszynek – 2 szt., Kazimierz Dolny – 4 szt., Wylągi – 1 szt. oraz wykonanie 11 szt. peronów na działkach gdzie będą montowane wiary.
b. Zakup i instalacja informacji przystankowej – 1 szt. w miejscowości Kazimierz Dolny
Miasto Puławy
a. Zaplecze MZK – prace remontowo-budowlane – realizuje MZK Puławy Sp. z o.o.
b. Zakup autobusów komunikacji miejskiej – 16 szt. – realizuje MZK Puławy Sp. z o.o.
c. Zakup biletomatów – 11 szt. – realizuje MZK Puławy Sp. z o.o.
d. Zakup ogniw fotowoltaicznych w autobusach – 19 szt. – realizuje MZK Puławy Sp. z o.o.
e. Zakup samochodu technicznego – realizuje MZK Puławy Sp. z o.o.
f. Studium wykonalności projektu
g. Promocja projektu
h. Zakup i instalacja informacji przystankowej – 30 szt.
i. Zakup i montaż wiat przystankowych – 29 szt.
Gmina Żyrzyn
a. Budowa peronów autobusowych – 8 szt. w miejscowościach: Wola Osińska, Kośmin – 2 szt., Parafianka, Żerdź, Bałtów, Zagrody – 2 szt.
b. Budowa zatok autobusowych – 2 szt. – w miejscowości Żyrzyn i Kotliny.
c. Zakup i montaż wiat przystankowych – 8 szt. w miejscowościach: Żyrzyn, Kotliny, Zagrody – 2 szt., Kośmin – 2 szt., Parafianka, Żerdź.
Gmina Końskowola
a. Wykonanie przyłączy energetycznych – 2 szt. w miejscowości Końskowola
b. Budowa zatoki autobusowej – 1 szt. w miejscowości Końskowola
c. Zakup i instalacja informacji przystankowej – 2 szt. w miejscowości Końskowola
d. Zakup i montaż wiat przystankowych – 4 szt. w miejscowościach: Rudy, Końskowola, Opoka i Stary Pożóg.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania transportu miejskiego, co poprawi dostępność do usług, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, itp. mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy poprzez wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w transporcie miejskim MOF M. Puławy; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Projekt zakłada wprowadzenie środków transportu zbiorowego o napędzie przyjaznym dla środowiska i wycofanie starych autobusów oraz zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej.
Grupę docelową stanowią mieszkańcy Miasta MOF Puławy.