Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Górze Puławskiej

inwestycje gminne baner

PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA

Zakres robót budowlanych obejmował dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie dwóch klatek ewakuacyjnych oddymianych oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego.

W ramach robót budowlanych wykonano m.in.:

  1. montaż drzwi zwykłych i przeciwpożarowych
  2. montaż okien z kwaterami oddymiającymi
  3. montaż hydrantów wewnętrznych wraz z obudowami
  4. wymianę balustrad na schodach
  5. montaż oświetlenia ewakuacyjnego
  6. wymianę dźwigu towarowego
  7. dostawę schodołazu gąsiennicowego tzn. urządzenie do transportu osób na wózkach inwalidzkich po schodach

Termin realizacji: czerwiec 2017 r. – sierpień 2017 r.
Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 370 000,00
Wykonawca: Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych „STANPOŻ” Grzegorz Staniak, Szerokie 56N, 20-050 Lublin
Nadzór inwestorski: „A.M.Designe” Ali Mchawrab, ul. Tyczyńskiego 10, 24-100 Puławy