20201109 145109

Przebudowa drogi gminnej Nr 107483L – ul. Pocztowej od km 0+000 do km 1+211,33 w miejscowości Gołąb z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Dzięki zrealizowanej w dniach 23.07.2020 – 02.02.2021 r. inwestycji przebudowy drogi ul. Pocztowej w Gołębiu wykonano 1200 m nowej nawierzchni asfaltowej wraz z lewostronnym chodnikiem, kanalizacją deszczową, zjazdami indywidualnymi, budową linii oświetlenia drogowego z 36 słupami i oprawami ze źródłem światła LED oraz aktualizację oznakowania pionowego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 086 497,96 zł, z czego 1 043 248,00 zł zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.