IMG 20220127 130315

Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 w miejscowościach Kowala i Kajetanów

 

Flaga Polski f6b167287b90842b27be49eb4689afb3

Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 w miejscowościach Kowala i Kajetanów

Kwota dofinansowania: 468 562,08 zł

Całkowita wartość inwestycji: 952 749,24 zł

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L w miejscowościach Kowala i Kajetanów polegać będzie na wykonaniu na podbudowie zasadniczej o gr. 20 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Długość przebudowanego odcinka wynosić będzie 1462 m, a w ramach prac wykonane zostaną dodatkowo 3 poszerzenia miejscowe jezdni, przepust, włączenia do istniejących dróg gminnych oraz nowe oznakowanie pionowe drogi.