Droga kajetanów

Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 w miejscowościach Kowala i Kajetanów

 

Flaga Polski f6b167287b90842b27be49eb4689afb3

Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 w miejscowościach Kowala i Kajetanów

Kwota dofinansowania: 468 562,08 zł

Całkowita wartość inwestycji: 952 749,24 zł