fff4548682445ceca36c12620f894d26 XL

Przebudowa wejścia głównego budynku Gminnego Przedszkola w Gołębiu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

 

inwestycje gminne baner 1

PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W GOŁĘBIU WRAZ Z PODJAZDEM
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podstawowe parametry techniczne:
Powierzchnia chodnika: 68,9 m2
Podjazd dla niepełnosprawnych: dł. 7,5m., szer. 1,20 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. roboty rozbiórkowe
  2. ściany podjazdu dla niepełnosprawnych z bloczków betonowych
  3. schody z bloczków betonowych
  4. balustrady schodowe stalowe
  5. tynki wewnętrzne zwykłe
  6. montaż stolarki okiennej i drzwiowej
  7. docieplenie ścian płytami styropianowymi
  8. malowanie farbami silikatowymi
  9. remont zadaszenia
  10. wykonanie dojścia do budynku z kostki betonowej gr. 6cm.

Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2012 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 42 935,03 zł
Wykonawca: Zakład Usług Remontowo- Budowlanych „TECH-DOM” Jerzy Szczuka, ul. Składowa 6, 24 – 100 Puławy