600eb6612b31632f6c618c9c012d873d XL

Remont balkonu w budynku OSP w miejscowości Gołąb

 

inwestycje gminne baner 1

REMONT BALKONU W BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB

Powierzchnia balkonu: 30,7 m2

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. zerwanie posadzki cementowej i cokolika
  2. czyszczenie balustrady i malowanie farbą olejną
  3. wykonanie posadzki cementowej z cokolikiem
  4. ułożenie płytek gresowych na zaprawie klejowej
  5. uszczelnienie styku muru z ościeżnicami okiennymi
  6. wymiana desek czołowych
  7. montaż rynien i parapetów z blachy

Termin realizacji: październik – listopad 2012 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 17 025,61 zł
Wykonawca: „REMAL” Marek Teper, Skoki 17, 24 – 100 Puławy