e9a2ad22a1e30585e49cd821fa258f04 M

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej

Najważniejsze założenia projektu rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Górze Puławskiej:

W piwnicy zlokalizowano szatnie dla uczniów.

Na parterze przewidziano: 2 sale dla dzieci 6-letnich z osobnymi zapleczami sanitarnymi, salę komputerową, 5 sal dydaktycznych, salę sportową o wym. 32×17 m wraz z zespołem sanitarno-szatniowym, w tym  również szatnie i toalety dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie trenera w-f. Projektowana Sala Gimnastyczna posiada plac do gry o wymiarach 15x28m. Sale wyposażono w kosze do gry w piłkę koszykową opuszczane, podwieszane do konstrukcji dachu oraz słupki do mocowania siatki do gry w siatkówkę. Ponadto sala wyposażona zostanie w drabinki gimnastyczne.

Na piętrze budynku zlokalizowano: sekretariat, pokój dyrektora Szkoły Podstawowej, pokój dyrektora Gimnazjum, 2 pokoje nauczycielskie, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, 3 klasopracownie z zapleczami, bibliotekę z czytelnią gminną i bibliotekę z czytelnią szkolną oraz wejścia na widownię sali gimnastycznej z 248 miejscami siedzącymi. Zaprojektowano również dodatkowe miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych, a także drogę ewakuacyjną, place i chodniki.

W istniejącym budynku szkoły zaprojektowano niewielkie zmiany w części przylegającej do budynku projektowanego.

Dane liczbowe budynku szkoły

  Przed rozbudową Po rozbudowie
KUBATURA: 6 778,96 m3 24 069,12 m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 802,15 m2 2 876,80 m2

Wykonawcą inwestycji jest Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak z Radomia. Wartość umowy wynosi 9 245 599,76 zł.

W ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego na rok 2015 i lata następne została ujęta inwestycja pn. „Budowa Sali widowiskowo – sportowej w msc. Góra Puławska“ z kwotą dofinansowania 1 mln zł w 2015 roku oraz 1 mln zł w 2016 roku.