Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Gołąb

inwestycje gminne baner

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

W nowej części szkoły zlokalizowano następujące pomieszczenia:

– Na parterze: szkolną bibliotekę z czytelnią, sekretariat, pokój dyrektora Szkoły Podstawowej, pokój dyrektora Gimnazjum, pokój nauczycielski, sanitariaty, portiernię, kotłownię, szatnie, scenę z zapleczem, salę gimnastyczną o wym. 32×17 m wraz z zespołem sanitarno-szatniowym, w tym szatnię i toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie trenera w-f i magazynek sprzętu sportowego. Plac do gry o wymiarach 15x28m pozwala na grę w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Ponadto wydzielono dwa boiska treningowe do gry w koszykówkę, oddzielone za pomocą rozsuwanej kurtyny. Salę wyposażono w 30 drabinek gimnastycznych.

– Na piętrze: 5 sal dydaktycznych, w tym 2 klasopracownie z zapleczami i salę komputerową, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, wejście na widownię sali gimnastycznej z 215 miejscami siedzącymi.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze umożliwia winda.

– W starej części szkoły przebudowano klatkę schodową.

Wydzielono 9 miejsc parkingowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, a także wykonano drogę ewakuacyjną, chodniki, oświetlenie.

 

Termin realizacji: maj 2016 r. – listopad 2017 r.
Pozwolenie na użytkowanie obiektu uzyskano dnia 19.01.2018r.

Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 6 909 580,00
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 801 200,00 zł

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „Rachwał” Spółka Jawna, ul. Partyzantów 25, 23-300 Janów Lubelski

Nadzór inwestorski: Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Spółka z o.o., ul. J. Kiepury 6, 22-400 Zamość