Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Góra Puławska

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

W nowej części Szkoły zlokalizowano następujące pomieszczenia:

– W piwnicy: 2 szatnie dla uczniów,

– Na parterze:

 • 2 sale dla dzieci 6-letnich z osobnymi zapleczami sanitarnymi,
 • 1 salę komputerową,
 • 5 sal dydaktycznych,
 • 2 świetlice,
 • salę gimnastyczną o wym. 32×17 m wraz z zespołem sanitarno-szatniowym, w tym szatnię i toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie trenera w-f. Plac do gry o wymiarach 15x28m pozwala na grę w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Ponadto wydzielono trzy boiska treningowe, oddzielone za pomocą rozsuwanych kurtyn, do gry w koszykówkę lub siatkówkę. Salę wyposażono w 33 drabinki gimnastyczne oraz w tablicę wyników.

– Na piętrze:

 • 3 klasopracownie z zapleczami,
 • szkolną bibliotekę z czytelnią
 • gminną bibliotekę z czytelnią
 • sekretariat,
 • pokój dyrektora Szkoły Podstawowej,
 • pokój dyrektora Gimnazjum,
 • 2 pokoje nauczycielskie,
 • sanitariaty,
 • pomieszczenia gospodarcze,
 • wejścia na widownię sali gimnastycznej z 247 miejscami siedzącymi.
 • Dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze dla osób niepełnosprawnych umożliwia winda.

– w starej części Szkoły przebudowano klatkę schodową, wymieniono parkiet na małej Sali gimnastycznej inne niewielkie zmiany.

Wykonano 15 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, a także drogę ewakuacyjną i oświetlone chodniki

Termin realizacji: kwiecień 2015 r. – listopad 2016 r.
Pozwolenie na użytkowanie obiektu uzyskano dnia 30.03.2017r.
Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 9 298 099,76
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 2 000 000,00 zł

Wykonawca: Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom

Nadzór inwestorski: „KNK Budownictwo” Zbigniew Gajos, ul. Zagórska 171, 25-346 Kielce