e56ec0b8fbe1f8f6ddfca71e93d5b8d0 M

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gołębiu

inwestycje gminne baner

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

1. Branża budowlana obejmująca m.in.:

– budowę budynku stacji uzdatniania wody – obiekt murowany, jednokondygnacyjny, wyposażony w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o. grzejniki elektryczne. Nawierzchnia terenu utwardzona z eko kostki brukowej betonowej,
– przebudowę fragmentu istniejącego ogrodzenia.

2. Branża sanitarna i technologia obejmująca m.in.:

– montaż zestawu: filtracji, aeracji, dmuchaw, hydroforowego i pompy tłocznej,
– wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji ścieków sanitarnych i chemicznych, instalacji kanalizacji technologicznej, instalacji wodociągowej, wentylacji i ogrzewania, montaż obudów studni głębinowych. Rurociągi tłoczne wody surowej, międzyobiektowe rurociągi wody czystej, sieć wodociągowa, rurociąg wód popłucznych wraz z modernizacją odstojnika popłuczyn, zewnętrzna kanalizacja ścieków chemicznych i sanitarnych, fundamenty oraz montaż dwóch zbiorników wody czystej.

3. Branża elektryczna obejmująca m.in.:

– wykonanie: linii kablowej enn, instalacji elektrycznej urządzeń technologicznych, instalacji oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, instalacji oświetlenia zewnętrznego, instalacji siłowej, instalacji elektrycznych w komorach studni, zbiornikach zapasu wody i przy odstojniku popłuczyn, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej.

Termin realizacji: marzec – listopad 2016 r.

Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 1 519 365,31

Wykonawca: Firma „BARTOSZ” Spółka jawna Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

Nadzór inwestorski: „AUT-SERWIS” Jacek Gilewicz, al. Kraśnicka 135, 20-718 Lublin