Rusza plebiscyt „Plantator Roku Gminy Puławy”

Rozpoczynamy pierwszą edycję plebiscytu „Plantator Roku Gminy Puławy”, którego celem jest wyróżnienie producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, podnosząc ich produktywność i opłacalność, kultywując jednocześnie tradycje związane z uprawą truskawki.

Kto może uczestniczyć w plebiscycie i kandydować do tytułu?

– pełnoletni mieszkańcy Gminy Puławy, prowadzący na jej terenie uprawę truskawek.

Kto może zgłosić kandydata do tytułu?

– grupa co najmniej 8 pełnoletnich mieszkańców Gminy Puławy, organizacje pozarządowe, mające siedzibę na terenie Gminy Puławy, Sołtysi, Radni Gminy Puławy w grupie co najmniej 3 oraz Wójt Gminy Puławy.

Kiedy upływa termin zgłoszeń?

– 10 czerwca 2016 r.

Jak można dokonać zgłoszenia?

– we wskazanym wyżej terminie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Puławy wypełnioną kartę zgłoszeniową, którą można pobrać poniżej.

Co będzie oceniane podczas konkursu?

– m.in. powierzchnia gospodarstwa przeznaczona pod uprawę truskawek, nowoczesny charakter gospodarstwa, w tym dążenie do zwiększenia poziomu mechanizacji produkcji, dbałość o estetykę zagrody, ekologiczny sposób prowadzenia gospodarstwa, zaangażowanie w działalność organizacji społecznych i samorządu terytorialnego oraz oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dawanie przykładu dobrego zarządzania gospodarstwem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie, który dostępny jest do pobrania poniżej.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa