Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej jest stowarzyszeniem działającym od 2001 roku, ale formalnie zostało zarejestrowane, otrzymując nr KRS w czerwcu 2008 r. Obecnie liczy 42 członków. Członkami Towarzystwa są mieszkańcy Góry Puławskiej i okolic, wywodzący się z różnych środowisk społecznych.
Główne cele statutowe TPGP zakładają aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego Góry Puławskiej i okolic, wspieranie rozwoju kulturowego i oświatowego, promocja regionu.
Towarzystwo realizuje swoje cele m. in. Przez organizowanie imprez kulturalnych, spotkań, seminariów propagujących dobra kultury i tradycji, zbieranie i publikowanie materiałów o charakterze historycznym, krajoznawczym, działalność kulturalną dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców.
Jest głównym organizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej – tygodniowej imprezy o 12-letniej już tradycji, przygotowywanej we współpracy z miejscowymi szkołami, parafią i biblioteką gminną. Impreza organizowana nieprzerwanie od 2001 r.
Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej w swoim dorobku posiada wiele wystaw promujących dziedzictwo kulturowe regionu, kalendarze, publikację „Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic”. Jest organizatorem spotkań autorskich i koncertów muzycznych. W roku 2007 i 2010 TPGP zostało uhonorowane nagrodą Starosty Powiatu Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury.
Członkowie TPGP realizują także swoje pasje artystyczne przygotowując coroczne koncerty. Dotychczas były to: „Koncert jesienny”, „Poprawiny”, „Z piosenką przez świat”, „Piękna nasza Polska cała”, „Wspomnień czar”, „Ale Kino”, „Piosenka jest dobra na wszystko”. Podczas I i II Święta Truskawki artyści zaprezentowali trzy występy pt. „Wspomnień czar” oraz dwa koncerty muzyki romskiej. Te ostanie koncerty cieszyły się szczególnym uznaniem publiczności.
W 2012 r. zespół zaprezentował się również w trakcie Festiwalu Produktu Lokalnego w Nałęczowie w dniach 29 lipca, 19 sierpnia podczas dożynek gminnych w Baranowie oraz 9 września na dożynkach powiatu ryckiego w Ułężu. TPGP wystąpiło także podczas I i II Święta Truskawki w Gminie Puławy.
Niewątpliwie tak liczne i znamienne osiągnięcia Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej, które wielokrotnie zostały obdarzone uznaniem, winny być wyjątkowo docenione przez wspólnotę lokalną. W związku z powyższym Wójt Gminy Puławy złożył wniosek o nadanie TPGP wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Puławy” w zakresie oświaty, kultury, nauki i sztuki.