Trasa żółta na obszarze Gminy Puławy

zolta logo

długość trasy – 10, 2 km
czas przejścia – ok. 2 hPelna legenda

Trasa ciekawa, rekreacyjno-turystyczna, ale dość wymagająca. Wyruszamy z placyku w centrum Góry Puławskiej. Jest to trasa po części miejska, w dużym stopniu jednak prowadzi trybami leśnymi i ścieżkami polnymi. Maszerując mamy okazję podziwiać zabytkowe obiekty. Jednym z nich jest kościół parafialny pw. św. Wojciecha, wzniesiony w 1781 roku. Nieopodal kościoła znajduje się tablica pamiątkowa, która wskaże nam ścieżkę wiodącą na wzgórze – zbaczając z wyznaczonej trasy możemy wejść na tzw. „górki plebańskie”. Przemierzając trasę miniemy także cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej

YELLOW TRAIL

length – 10, 2 km
walking time – ok. 2 h

Interesting trail, recreational-travel, but quite demanding. The start is at the square in Góra Puławska. The trail goes partly through the town, but large section leads along forest roads and field paths. We have the opportunity to admire the historic buildings. One of them is the parish Church of St. Adalbert (Wojciech), bulit in 1781. Near the church there is a memorial plaque that will show us the path leading up the hill – by going out of the road we can climb so-called „presbytery hills”. Further you will pass the cemetery from World War I.

zolta profil

Profil trasy jest średnio zróżnicowany – amplituda wysokości wynosi około 60 m. Dość często maszerujemy pod górkę i z górki.