f551403a022c7e1586bb98fb6eccb44f M

Umowy w ramach projektu solarnego w Gminie Puławy – przypominamy o terminach!

Gmina Puławy przypomina, że w dniach od 7 do 10 maja 2018 r. będą podpisywane umowy z mieszkańcami w ramach projektu pn. „Instalacje solarne na terenie Gminy Puławy cz. 1”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Umowy będą podpisywane w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Dęblińska 4, pok. Nr 1 w terminach:

  • 07.05.2018 R. (PONIEDZIAŁEK) W GODZ. 08:00 – 15:00
  • 08.05.2018 R. (WTOREK) W GODZ. 08:00 – 18:00
  • 09.05.2018 R. (ŚRODA) W GODZ. 08:00 – 15:00
  • 10.05.2018 R. (CZWARTEK) W GODZ. 08:00 – 18:00

Osoby, które  będą podpisywały umowy, proszone są o posiadanie następujących dokumentów(do wglądu):

  • dowód osobisty,
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, akt własności ziemi, postanowienie sądowe).

UWAGA: W przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność więcej niż jednej osoby (wspólność małżeńska lub współwłasność), niezbędne jest podpisanie umowy przez wszystkich właścicieli nieruchomości osobiście lub udzielenie pisemnego upoważnienia do podpisania umowy innej osobie.

NIEPODPISANIE UMOWY W WYZNACZONYM TERMINIE ZOSTANIE UZNANE ZA REZYGNACJĘ Z UDZIAŁU W PROJEKCIE.