Wojewódzki Konkurs Antytytoniowy NIKOTYNIE NIE!!!

Wójt Gminy Puławy objął patronatem honorowym trzecią edycję Wojewódzkiego Konkursu Antytytoniowego NIKOTYNIE NIE!!!, organizowanego w dniu 21 listopada 2013 r. przez Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.

Konkurs obejmuje kategorie: wiedza, plakat/komiks, drama teatralna. Realizacja programu NIKOTYNIE NIE!!! została podyktowana rozpoznaną potrzebą krzewienia postaw wolnych od nałogów nie tylko wśród uczniów, ale także środowiska z którego się wywodzą.