71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb XL

Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kajetanów

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE MODERNIZACJI KRUSZYWEM ŁAMANYM DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KAJETANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 620 m

Podstawowe parametry techniczne drogi:
Długość odcinka drogi: 620 m
Szerokość nawierzchni z kruszywa łamanego: 3,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
b) nawierzchnie tłuczniowe – warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa łamanego układanego za pomocą rozkładarki do mas bitumicznych

Termin realizacji: wrzesień 2011 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 51 033,19 zł
Wykonawca: Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Justyna Zadura, Góry 85A, 24 – 173 Markuszów