Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Borowa

inwestycje-gminne-baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107474L W MIEJSCOWOŚCI BOROWA NA ODCINKU DŁUGOŚCI 555 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 555,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

ZAKRES ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni
c) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacją
d) przygotowanie terenu – wykoszenie starej roślinności wraz z utylizacją
e) roboty ziemne
f) profilowanie i zagęszczanie podłoża
g) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym
h) oczyszczenie nawierzchni drogowych
i) skropienie nawierzchni emulsją
j) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniu
k) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniu
l) ścinanie poboczy mechanicznie
ł) oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: wrzesień – październik 2014 r.
Wartość robót budowlanych: 221 069,60 zł
Wykonawca: Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Marek Zadura, Góry 85A, 24 – 173 Markuszów

{gallery}863{/gallery}